KURSET

FILTRO SIPAS:
I RI
97€ (1)
Ky trajnim është për pronarët që të kuptojnë më tepër në lidhje me mundësitë e pafundme që ekzistojnë për të rritur shitjet dhe strukturuar departa...
18 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
ALL12,000
MOTIVIM
5
5
Members only
5
5 (10)
Ky kurs do të ju mësojë aftësitë e duhura nëse jeni në biznes ose nëse po mendoni ta hapni një të tillë. Do të mësoni si të bëni një plan biznesi, ...
24 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
Members only
MOTIVIM
5
5
Members only
5
5 (10)

I Avancuar
49 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
Members only
MOTIVIM
5
5
Members only
5
5 (11)
I Avancuar
42 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
Members only
MOTIVIM
5
5
Members only
5
5 (9)
I Avancuar
15 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
Members only
5
5 (5)
A full knowledge of The Sales Process is the cornerstone of a successful sales career. This step by step breakdown gives you the exact mechanics an...
Mesatar
80 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
Members only
5
5
Members only
5
5 (5)
Mesatar
1 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
Members only
Kurs Nutricioni
5
5
ALL12,000
5
5 (7)
Kursi i nutricionit është një orientim drejt jetesës së shëndetshme. Temat janë përzgjedhur në mënyrë të tillë që kushdo prej jush ta gjejë veten, ...
Mesatar
6 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
ALL12,000
PROFESIONAL
5
5
ALL10,700
5
5 (2)
Në këte kurs ju do të mësoni : Si të bëheni profesional në fushën të cilën e ushtroni. Të doni atë çfarë po bëni. Të zhvilloni Artin e komunikimit ...
Mesatar
4 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
ALL10,700
5
5 (3)
Fillestar
2 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
ALL6,000
Top