KURSET

FILTRO SIPAS:
MOTIVIM
5
5
blank
Members only
blank
5
5 (9)
Ky kurs do të ju mësojë aftësitë e duhura nëse jeni në biznes ose nëse po mendoni ta hapni një të tillë. Do të mësoni si të bëni një plan biznesi, ...
22 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
blank
Members only
MOTIVIM
5
5
blank
Members only
blank
5
5 (9)

I Avancuar
40 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
blank
Members only
MOTIVIM
5
5
blank
Members only
blank
5
5 (10)
I Avancuar
35 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
blank
Members only
MOTIVIM
5
5
blank
Members only
blank
5
5 (8)
I Avancuar
15 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
blank
Members only
blank
5
5 (5)
A full knowledge of The Sales Process is the cornerstone of a successful sales career. This step by step breakdown gives you the exact mechanics an...
Mesatar
80 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
blank
Members only
5
5
blank
Members only
blank
5
5 (5)
Mesatar
1 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
blank
Members only
Kurs Nutricioni
5
5
ALL12,000
blank
5
5 (7)
Kursi i nutricionit është një orientim drejt jetesës së shëndetshme. Temat janë përzgjedhur në mënyrë të tillë që kushdo prej jush ta gjejë veten, ...
Mesatar
6 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
ALL12,000
PROFESIONAL
5
5
ALL10,700
blank
5
5 (2)
Në këte kurs ju do të mësoni : Si të bëheni profesional në fushën të cilën e ushtroni. Të doni atë çfarë po bëni. Të zhvilloni Artin e komunikimit ...
Mesatar
4 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
ALL10,700
blank
5
5 (3)
Fillestar
2 LEKSIONE
SHTO TEK TE PELQYERAT
ALL6,000
Top