New course

Bazat e shitjes nga Ermir Mamaqi

Instructor
Ermir Mamaqi
0
0 VLERESIME
  • PËRSHKRIMI
  • KURRIKULA
  • VLERËSIME
97€ (1)

Ky trajnim është për pronarët që të kuptojnë më tepër në lidhje me mundësitë e pafundme që ekzistojnë për të rritur shitjet dhe strukturuar departamentin e shitjes

Menaxherët e kompanive që të fuqizojnë skuadrat, ekipet e tyre, si dhe të shërbejnë më mirë në kompani në arritjen e targetit.

Shitësat, që të rrisin financat e tyre.  Të zbulojnë teknika të thjeshta në zbatim, ku ndryshimi është i jashtëzakonshëm në rezultat.