KURSET

FILTRO SIPAS:
MOTIVIM
5
5
Members only
5
5 (10)
Ky kurs do të ju mësojë aftësitë e duhura nëse jeni në biznes ose nëse po mendoni ta hapni një të tillë. Do të mësoni si të bëni një plan biznesi, ...
11 LEKSIONE
MOTIVIM
5
5
Members only
5
5 (10)

I Avancuar
49 LEKSIONE
MOTIVIM
5
5
Members only
5
5 (11)
I Avancuar
24 LEKSIONE
MOTIVIM
5
5
Members only
5
5 (9)
I Avancuar
15 LEKSIONE
5
5 (2)
Me blerjen e biletës së “Konventës për Menaxher të Shitjes dhe Marketingut” në datat 4 dhe 5 dhjetor ju përfitoni falas trajnimin “Ndryshimi për su...
17 LEKSIONE
MOTIVIM
5
5
ALL180,000 ALL48,000
5
5 (7)
1 LEKSIONE
ALL180,000 ALL48,000
SPECIAL
MOTIVIM
8 ORË NË DITË
ALL163,000
I Avancuar
34 LEKSIONE
8 ORË NË DITË
SPECIAL
5
5 (6)
Fillestar
5 LEKSIONE
24 MINUTA