KURSET

FILTRO SIPAS:
I RI
Ky trajnim është për pronarët që të kuptojnë më tepër në lidhje me mundësitë e pafundme që ekzistojnë për të rritur shitjet dhe strukturuar departa...
19 LEKSIONE
MOTIVIM
5
5
Members only
5
5 (10)
Ky kurs do të ju mësojë aftësitë e duhura nëse jeni në biznes ose nëse po mendoni ta hapni një të tillë. Do të mësoni si të bëni një plan biznesi, ...
11 LEKSIONE
MOTIVIM
5
5
Members only
5
5 (10)

I Avancuar
49 LEKSIONE
MOTIVIM
5
5
Members only
5
5 (11)
I Avancuar
24 LEKSIONE
MOTIVIM
5
5
Members only
5
5 (9)
I Avancuar
15 LEKSIONE
5
5 (5)
A full knowledge of The Sales Process is the cornerstone of a successful sales career. This step by step breakdown gives you the exact mechanics an...
Mesatar
80 LEKSIONE
5
5
Members only
5
5 (5)
Mesatar
1 LEKSIONE
Kurs Nutricioni
5
5
ALL12,000
5
5 (7)
Kursi i nutricionit është një orientim drejt jetesës së shëndetshme. Temat janë përzgjedhur në mënyrë të tillë që kushdo prej jush ta gjejë veten, ...
Mesatar
6 LEKSIONE
PROFESIONAL
5
5
ALL10,700
5
5 (2)
Në këte kurs ju do të mësoni : Si të bëheni profesional në fushën të cilën e ushtroni. Të doni atë çfarë po bëni. Të zhvilloni Artin e komunikimit ...
Mesatar
4 LEKSIONE
5
5 (3)
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ky kurs ndihmon fëmijën në elasticitetin fizik por jo vetëm, pasi e ndihmon shumë të jetë fëmijë social, dhe të ...
Fillestar
2 LEKSIONE