Keni Pyetje?
Message sent Close

2 Gisht Mjaltë 2 Connecticut 10 Maj 20:00

L2,850.00

$30 USD

(Ky cmim mund të ketë një ndryshim të vogel 
në varësi të kursit të këmbimit të bankes.)

10 Maj, Ora 20:00

Address: Thomaston Opera House – Landmark Community Theatre 158 Main St
Thomaston, CT 06787

Është mirë të jeni ne salle me 19:30 për të zenë vendet pasi më 20:00 fillon filmi.

GENERAL ADMISSION!

Vendos saktë adresën e emailit sepse aty do të dërgohet bileta. Bileta nuk garanton një vend të caktuar. Paraqitu në kohë që të zësh një vend sa më të përshtatshëm!  Bileta është UNIKE. Atë duhet t’a paraqesësh në Check In të printuar ose elektronikisht.
Sigurohu që biletën tënde të mos ia tregosh askujt, pasi nëse skanohet një herë nuk mund të skanohet përsëri.

Zgjidh sasine e biletave: