KURSET E KËTIJ TRAJNERI

I RI
Ky trajnim është për pronarët që të kuptojnë më tepër në lidhje me mundësitë e pafundme që ekzistojnë për të rritur shitjet dhe strukturuar departa...
19 LEKSIONE