Mirela Sula

KURSET E KETIJ TRAJNERI

1 LEKSIONE
3 ORE E 25 MINUTA
SHTO TEK TE PELQYERAT
FALAS