HEJ, PO TE PELQEN KY LEKSION? MIQESISHT JU KUJTOJME SE PER TE VAZHDUAR DUHET TE PAGUANI.

Ka akoma shume gjera interesante per te mesuar te cilat mund ti merrni menjehere pas pageses!

BLI KURSIN

KAPITUJT E KURSIT

Tema 19 : Kupto marrëdhënien mendje – trup

Fuqia e Zhvillimit Personal – Leksioni 19 – Kupto marrëdhënien mendje – trup

NUK KENI AKSES! DUHET TA BLINI KURSIN PER TE VAZHDUAR!

Tema 18 : Strategjia për menaxhimin e kohës Interaktiviteti 18 : Pyetje – Përgjigje
Përfundo
Tema 19 : Kupto marrëdhënien mendje – trup Interaktiviteti 19 : Pyetje – Përgjigje
Top